Beslagvrije voet gewijzigd per 1 januari 2021

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Nieuwe beslagen die zijn gelegd na deze datum vallen onder deze wet. Voor meer informatie zie Uw beslagvrije voet

Voor een beslaglegging of besluit tot verrekening van vóór 1 januari 2021 geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat de oude regels voor berekening van de beslagvrije voet blijven gelden tot:

  • uiterlijk binnen 12 maanden de beslagvrije voet volgens de nieuwe regels herberekend wordt;
  • de debiteur om herberekening heeft verzocht vanwege een structurele wijziging van omstandigheden, zoals echtscheiding, huwelijk, geboorte eerste kind, wegvallen inkomen of inkomensstijging;
  • de deurwaarder een herberekening maakt omdat hij feiten of omstandigheden weet die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de beslagvrije voet.
  • Maak uw keuze

    Beslagvrije voet rekentool overgangsrecht

    Beslagvrije voet rekentool volgens de nieuwe regels (gebaseerd op de modelmededeling van de beslaglegger)